FONOSKOPIA EKSPERTYZY

teL:602615784

LABORATORIUM EKSPERTYZ KRYMINALISTYCZNYCH

BIEGŁY - EKSPERT

mgr inż. Arkadiusz Lech

krótkie terminy - najniższe stawki

25 lat doświadczenia

ponad 100 wykonanych ekspertyz

najwyższa jakość wykonania

siedziba Kraków

realizacja zleceń w całym kraju

 

www.fonoskopia.onz.pl

Oferta badań

    teL:602615784

FONOSKOPIA EKSPERTYZY

LABORATORIUM EKSPERTYZ KRYMINALISTYCZNYCH

BIEGŁY - EKSPERT

mgr inż. Arkadiusz Lech

krótkie terminy - najniższe stawki

25 lat doświadczenia

ponad 100 wykonanych ekspertyz

najwyższa jakość wykonania

siedziba Kraków

realizacja zleceń w całym kraju

Wykonuję w krótkim okresie czasowym profesjonale opinie z zakresu fonoskopii. Jednoczesne połączenie badań materiału zarówno z zakresu fonoskopii, oraz informatyki zapewnia bardzo wysoką jakość wykonanej usługi, a tym samym wykluczenie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności nagrań, prób ingerencji lub montażu materiału dowodowego dostarczanego przez zleceniodawcę.  Wszystkie sporządzane opinie zawierają kpl. badań takich jak:
 

 • badanie autentyczności nagrań;
 • stenogramy nagrań z podziałem na poszczególnych mówców;
 • poprawa jakości nagrań;
 • spektogramy graficznych zapisu tła akustycznego i mowy;
 • profil psychologiczny mówców;
 • określenie kontekstu sytuacyjnego nagrania;
 • ustalenie sytuacji akustycznej towarzyszącej rejestracji;
 • identyfikacja pomieszczeń;
 • identyfikacja specyficznych odgłosów;
 • ustalenie czasu rejestracji nagrania;
 • identyfikację urządzenia którym zarejestrowano nagranie;
 • wykonanie cyfrowej kopi roboczej digitalizacja;
 • wnioski końcowe z uwzględnieniem dodatkowych badań informatycznych materiału dowodowego.

LABORATORIUM


WYBIERZ

TERMINOLOGIA

 

 PUBLIKACJE

 

KRYMINALISTYKA


Niniejsza strona ma na celu przybliżenie czytelnikom zagadnień kryminalistycznych i badań z zakresu fonoskopii przy wsparciu technik inforrmatycznych.

FONOSKOPIA

 

DŹWIĘK

 

WYBRANE

 

ZAGADNIENIA


WYBIERZ

K O N T A K T

 

www.fonoskopia.onz.pl

 

TEL 24h:  +48 602615784

 

email:  arkadiusz.lech@onz.pl


imię i nazwisko
twój adres email
tytuł wiadomości
treść wiadomości